De renaissance van juridische informatica

De renaissance van juridische informatica

juridische informatica

In dit artikel bespreken wij de renaissance van de juridische informatica die momenteel plaatsvindt. Wij kijken naar de recente opleving van de juridische informatica, naar enkele voorbeelden en naar de voordelen. Wij observeren wat de drijvende kracht achter deze renaissance is en welke obstakels zij moet overwinnen. We kijken naar de gevolgen voor de juridische markt, en naar hoe ook u er voordeel uit kan halen.

De recente opleving van de juridische informatica

In de afgelopen jaren hebben we een ware renaissance van de juridische informatica meegemaakt. Meerdere factoren hebben hiertoe bijgedragen. We hebben meer rekenkracht dan ooit tevoren, met cloud computers die het zware werk doen. We hebben belangrijke doorbraken geboekt op het gebied van kunstmatige intelligentie. De juridische markt is drastisch veranderd en de markt voor juridische informatica is daarin gevolgd. Ten slotte is ook de pandemie een katalysator voor verandering geweest. Advocatenkantoren werden gedwongen hun manier van werken te reorganiseren en in technologie te investeren om dat te kunnen doen. Tijdens dit proces hebben veel advocatenkantoren dit aangegrepen om ook in technologie te investeren om hun dienstverleningsmodel te verbeteren. In juni en juli 2021 waren we getuige van de eerste beursintroducties van juridische informaticabedrijven.

Verwacht wordt dat deze expansie de komende jaren zal aanhouden. Sommigen zeggen zelfs dat deze renaissance nog maar net begonnen is, aangezien de vraag naar juridische expertise explosief toeneemt. Gartner, bijvoorbeeld, deed de volgende voorspellingen:

  1. Tegen 2025 zullen juridische afdelingen hun uitgaven voor juridische informatica verdrievoudigen.
  2. Tegen 2024 zullen juridische afdelingen 20% van de juristen-generalisten vervangen door niet-juridisch personeel.
  3. Tegen 2024 zullen juridische afdelingen 50% van het juridische werk met betrekking tot grote bedrijfstransacties hebben geautomatiseerd.
  4. Tegen 2025 zullen bedrijfsjuridische afdelingen slechts 30% van de potentiële voordelen van hun investeringen in contract life cycle management
  5. Tegen 2025 zal ten minste 25% van de uitgaven voor juridische toepassingen voor bedrijven naar niet-gespecialiseerde technologieleveranciers gaan.

Grote advocatenkantoren en juridische afdelingen hebben het voortouw genomen in deze renaissance van de juridische technologie. Inmiddels beginnen middelgrote en kleine advocatenkantoren hun achterstand in te halen en kunnen ook zij de vruchten te plukken.

Enkele voorbeelden

Laten we enkele voorbeelden onder de loep nemen waar juridische informatica de manier veranderd heeft waarop advocatenkantoren en juridische afdelingen werken. Een eerste gebied heeft te maken met het stroomlijnen van de administratie van het advocatenkantoor of de juridische afdeling. Voorbeelden hiervan zijn documentautomatisering, E-billing en E-Filing. Een tweede gebied heeft te maken met het stroomlijnen van casework, waar vooruitgang is geboekt met eDiscovery software en met casemanagementsoftware. Op beide gebieden zijn veel meer aspecten van het totale proces geautomatiseerd dan ooit tevoren. Een derde gebied heeft te maken met samenwerking en uitwisseling van ideeën. We zien een gestage toename van online samenwerkingstools, van het gebruik van intelligence chatbots en virtuele juridische assistenten, van online onderwijs, en van videoconferenties, waar de pandemie heeft geleid tot een sterke toename van de beschikbare tools. Ten slotte is er ook grote vooruitgang geboekt op het gebied van de beschikbaarheid en het gebruik van verschillende soorten analytics. Deze verschaffen ons nieuwe inzichten in hoe advocatenkantoren en juridische afdelingen efficiënter kunnen worden gerund. Zij bieden ook nieuwe inzichten in patronen bij het verrichten van juridisch onderzoek. Predictive analytics, maken het bijvoorbeeld mogelijk de kans op succes in specifieke zaken te voorspellen.

 

Voordelen

De voordelen van deze renaissance van de juridische informatica zijn drieledig. Een eerste voordeel is een grotere efficiëntie en een betere dienstverlening. Automatisering vermindert fouten, versnelt de juridische dienstverlening en verbetert de kwaliteit ervan. Het maakt ook een grotere schaalbaarheid mogelijk. Een tweede voordeel is het grotere inzicht dat we verwerven. Dit is het resultaat van Machine Learning en analytics, maar ook van het analyseren van onze workflows voor automatisering, zodat ze kunnen worden geoptimaliseerd. Tot slot helpt de opleving aan juridische informatica om de kloof op het gebied van toegang tot justitie te overbruggen.

Wat is de drijvende kracht achter deze renaissance van de juridische informatica?

Er zijn drie sleutelconcepten die centraal staan in deze renaissance van de juridische technologie. Ten eerste gaat het om automatisering. De technologische vooruitgang die is geboekt, maakt het mogelijk veel meer aspecten van het proces van juridische dienstverlening te automatiseren. De mantra is geworden: automatiseren waar mogelijk om de productiviteit en de efficiëntie te verhogen. Als advocatenkantoren competitief willen blijven, is automatisering onvermijdelijk.

Een tweede aspect van deze opleving heeft te maken met de digitale juridische transformatie (Legal Digital Transformation). De Global Tech Council omschrijft het als de digitalisering van alle gebieden van juridische expertise, met inbegrip van dienstverlening, workflow, procedures, teamcommunicatie en interactie met cliënten in de juridische sector. Het internet heeft onze manier van leven veranderd, waarbij we een deel van ons leven online doorbrengen, in een digitale wereld. Met enige vertraging gaat ook de juridische sector deel uitmaken van die digitale wereld.

Ten slotte gaat de renaissance van de juridische informatica over een nieuw model voor de juridische dienstverlening dat meer op efficiëntie is gericht, de cliënt meer centraal stelt en alle belanghebbenden meer inzicht verschaft.

Obstakels

Nog niet iedereen plukt de vruchten van deze technologische doorbraken. Advocaten zijn traditioneel eerder conservatief als het gaat om nieuwe technologieën te omarmen. Richard Tromans wijst op twee belangrijke factoren die een grotere adoptie in de weg staan.

Een eerste obstakel is “de overtuiging dat alle bovengenoemde toepassingen die betrekking hebben op automatisering en verbeterde workflows, op de een of andere manier een antwoord op zichzelf zijn, in plaats van deel uit te maken van een veel grotere geïntegreerde aanpak van de juridische dienstverlening”.

De andere uitdaging vloeit voort uit het feit dat deze technologieën de werkwijze van advocatenkantoren veranderen. Het is niet zo eenvoudig als plug and play. Het kan zijn dat de technologieën niet voldoen aan te hooggespannen verwachtingen. En de implementatie van nieuwe technologieën moet deel uitmaken van een meer omvattende strategie rond dienstverlening. In wezen vereisen deze veranderingen niet alleen een engagement van het IT-team, maar ook van de juristen, die een hybride mix van vaardigheden nodig zullen hebben. Tromans waarschuwt dat dit kan leiden tot desillusie en dat juristen zich gaan terugtrekken.

Gevolgen voor de juridische markt

Deze opleving van de juridische informatica verandert de juridische markt. We hebben er al op gewezen dat het de manier verandert waarop advocatenkantoren en juridische afdelingen werken. Zoals hierboven vermeld, introduceert deze technologische opleving nieuwe modellen voor de levering van juridische diensten, waarbij de nadruk ligt op meer klantgerichtheid, hogere efficiëntie en meer inzicht.

Een tweede gevolg is de introductie van nieuwe spelers op de juridische markt. Er zijn tal van alternatieve juridische dienstverleners. Sommige daarvan bieden diensten aan juridische consumenten aan. Dit zijn bijvoorbeeld juridische chatbots zoals DoNotPay of DivorceBot. De meeste van hen bieden echter gespecialiseerde diensten voor advocatenkantoren en juridische afdelingen. Dit zijn diensten zoals eDiscovery, documentautomatisering en -review, hulp bij juridisch onderzoek, analytics, enz.

Een derde verandering heeft te maken met de hybride vaardigheden die nodig zijn in dit veranderde dienstverleningsmodel. Meer en meer balies stellen zich open voor veranderingen in de bedrijfsstructuur van bedrijven en kantoren die juridische diensten aanbieden. Advocatenkantoren mogen aandeelhouders, mede-eigenaars en bestuurders hebben die geen advocaat zijn. Tegelijkertijd is het rechtspersonen toegestaan om bepaalde juridische diensten aan te bieden. Sommige balies overwegen zelfs om accreditatie te verlenen aan sommige alternatieve juridische dienstverleners.

Hoe de renaissance van de juridische informatica voor u kan werken

De renaissance van de juridische informatica voor u laten werken is geen gegarandeerd succesverhaal. Hier volgen enkele overwegingen die nuttig kunnen zijn.

Er zijn vier belangrijke elementen voor het plannen van uw digitale transformatieproces. De eerste twee zijn de selectie van 1) het beste juridische platform, 2) en de beste IT-infrastructuur voor dat platform. Dit omvat de beslissing of u on-site of in de cloud wilt hosten, dan wel of u kiest voor een hybride oplossing. 3) Begrijp dat het optimaliseren van workflows legal engineering inhoudt. En 4) Als u AI-oplossingen gaat gebruiken, hebt u ondersteuning nodig van Machine Learning.

Wanneer u uw beste juridische platform kiest, bedenk dan dat uit de 2021 ABA Legal Tech Survey is gebleken dat de meeste oplossingen doorgaans out-of-the-box werken, en dat er geen maatwerk vereist is. Eveneens blijkt dat direct gebruik van de oplossing out-of-the-box het mogelijk maakt om meer en sneller voordelen te oogsten.

De ervaring heeft ook geleerd dat een stapsgewijze implementatiestrategie succesvoller is dan een eenmalige big-bang transformatie. Een dergelijke gefaseerde aanpak leidt sneller en consistenter tot succes.

Digitale transformatieprojecten hebben vaak meer succes als het bedrijf of kantoor enkele productkampioenen heeft, i.e. gebruikers die zich ertoe verbinden zich eerst vertrouwd te maken met de oplossingen. Zij kunnen dan anderen bijstaan, hen tonen hoe ze de vruchten kunnen plukken van de nieuwe technologieën en de anderen overtuigen om ze ook te gaan gebruiken.

Leg bij de implementatie van een digitaal transformatieproces de klemtoon op bedrijfsresultaten in plaats van op functionaliteiten. En leg realistische ROI-benchmarks vast.

Conclusie

De opleving van de juridische informatica verstoort de juridische markt ten goede. Aangezien de implementatie van deze nieuwe technologieën de manier waarop we werken verandert, zijn een aantal groeipijnen te verwachten. Een evenwichtige en gefaseerde aanpak van de implementatie biedt de grootste kans op succes. Om competitief te blijven in een veranderende markt, hebben advocatenkantoren en juridische afdelingen geen andere keuze dan zich aan te passen. Sommigen vrezen dat al deze veranderingen advocatenkantoren overbodig zullen maken. De deskundigen zijn het daar niet mee eens. Tromans wijst erop dat technologie weliswaar van groot belang is om de huidige juridische sectoren vooruit te helpen, maar dat er ongetwijfeld altijd behoefte zal blijven aan menselijke aanwezigheid en een persoonlijke band met cliënten.

 

Bronnen:

Deel dit artikel: