Nieuwe updates

Nieuwe updates

RELATIONS

– Import VCF verbeterd qua ondersteuning VCF-formaten/versies.


MATTERS

– Zoeken op dashboard (‘alleen op ID/Naam’) doorzoekt nu ook referentie en de combinatie van naam + referentie.
– Zoeken op dashboard heeft nu ook de optie om alleen door actieve/lopende dossiers te zoeken.
– Wijziging menustructuur/tabbladen.
– Tabblad ‘Webview’ toegevoegd t.b.v. instellen welke facturatie-data ontsloten mag worden.

MATTERS > Docmerge
– Het overnemen van het briefhoofd lettertype op de typebrief is nu optioneel in te schakelen per brief.


TASKS

– Preset ‘Taken van mij’ uitgebreid met de status ‘Afgerond ter goedkeuring’. Dit toont alle taken die afgerond zijn door andere prestanten en nog niet ‘voor akkoord’ zijn gegeven door de aanmaker van de taak.
– De optie toegevoegd om bij taken van mij, de taken van andere prestanten definitief voor akkoord te geven.
– Joblogger toont nu ook dossier-historie naast favorieten.


COLLECTION

– Import uitgebreid voor .CLP bestanden; deurwaarder (o.b.v. persoon ID) toegevoegd als import mogelijkheid (aan het einde van de config-regels).


REPORTS

– 046: toegevoegd (Faillissementsdossier).


ACCOUNTING

– Bij selecteren van dossiers worden gesloten dossiers nu ook ROOD-gekleurd in de lookup controls.
– Zowel positief als negatief betalingsverschil nu mogelijk bij toerekenen financieel alsook bij aanzuivering (nu ook zowel voor debiteur als crediteur).
– Fix m.b.t. automatisch plaatsen ‘rekening derden’ bij inlezen CODA bestanden.
– Bij tools (xfix) alleen nog mogelijk om OF een periode OF een document te verwijderen.


WEBVIEW

– Module webview nu geïntegreerd in V10. Indien ingeschakeld en geconfigureerd; aan te roepen via URL/CiceroWeb/webview/.
– Houdt nu rekening met ingestelde rechtengroepen op de user.
– Toont alleen nog facturen van het dossier waarin de debiteur daadwerkelijk facturatie-deelname heeft.
– GUI responsive gemaakt t.b.v. mobile ondersteuning.


CAMPAIGNS

– Mogelijkheid toegevoegd om een mailing direct uit te sturen middels exchange-koppeling.
– Beperking ingevoerd om voor maximaal 500 adressen een MSG object te kunnen genereren.
– Optie toegevoegd om email-subject in te geven voor de mailing.
– Setting ‘googleAnalyticsIDForCampaigns’ toegevoegd bij admin > settings. Indien ingevuld wordt dit ID meegenomen bij mailings.


DMS

– Button ‘Detail’ toegevoegd voor overzicht van attachments.
– Fix m.b.t. uploaden documenten in vorige dossiermap.


ADMIN > Configuratie

– Voor kantoorhandleidingen de mogelijkheid toegevoegd om een dossier aan te duiden dat in DMS gebruikt wordt voor handleidingen.


GUI

– Zoekfunctie aan changelog toegevoegd.

 

Deel dit artikel: