Boete voor niet ingediende fiches 281

Boete voor niet ingediende fiches 281

Graag wijzen wij u erop dat de administratie voor inkomstenjaar 2015 in het bijzonder aandacht zal besteden aan de correcte identificatie van de begunstigde voor de fiches 281. In november plaatste FOD Financiën op de website van Belcotax-on-web een mededeling over het opleggen van boetes die mogelijk ook voor u een belangrijke impact hebben:

Vanaf 2015 boete voor niet ingediende fiches – 06-11-2015 De laatste jaren stellen wij vast dat ongeveer 20.000 fiscale fiches niet correct en niet tijdig ingediend worden, ondanks ons herhaaldelijk aandringen. Begin november 2015 lanceren wij daarom een actie waarbij we de schuldenaars die hun fiches voor inkomstenjaar 2014 niet correct of niet tijdig ingediend hebben een boete zullen opleggen van 50 euro voor een eerste overtreding, tot maximum 1.250 euro. Vanaf 2016 zal elke overtreding op het indienen van de fiches worden bestraft met een boete. Op die manier hopen wij alle schuldenaars van inkomsten aan te zetten om in de toekomst hun fiscale verplichtingen beter na te komen.”

Indien van toepassing, zal de verzender uitgenodigd worden deze gegevens te corrigeren, annuleren, of de fiches vervolledigen waarvoor geen nationaal nummer kon worden teruggevonden op basis van de verzonden identificatiegegevens.

Deel dit artikel: