Trends in Juridische Informatica in 2019, deel 1

Trends in Juridische Informatica in 2019, deel 1

Traditioneel publiceert de American Bar Association (ABA) op het einde van het kalenderjaar haar jaarlijkse Legal Technology Report (vaak aangeduid als het ABA Tech Report). Het combineert gegevens uit het jaarlijkse Legal Technology Survey Report met deskundige analyse, observaties en voorspellingen van leiders op het gebied van juridische technologie. Meldenswaard is ook dat de ABA na de publicatie van haar volledige verslag altijd een reeks artikelen publiceert waarin telkens een specifiek thema centraal staat. Deze artikelen worden over meerdere weken gepubliceerd. In elk van deze artikelen biedt zij een samenvatting en analyse van de bevindingen van het rapport. Op het moment van schrijven zijn zes van de negen artikelen gepubliceerd. In dit artikel bekijken we vier artikelen over het ABA Tech Report. Volgende maand, wanneer alle artikelen zijn gepubliceerd, zullen we de overige vijf artikelen m.b.t. het ABA Tech Report bekijken.

Cloud computing

Zoals te verwachten was, neemt het aantal advocaten dat gebruik maakt van clouddiensten nog steeds toe: dat is 58% van de advocaten in 2019, vergeleken met 55% in 2018. Net als in voorgaande jaren lopen solo- en kleine advocatenkantoren voorop, met een cloud-adoptie van ongeveer 60%. Maar in vergelijking met de rest van de zakenwereld, zijn advocaten nog steeds traag om van de cloud gebruik te maken.

De belangrijkste bevinding met betrekking tot het cloudgebruik door advocaten was echter het gebrek aan veiligheidsmaatregelen dat advocaten nemen bij het werken in de cloud. Het rapport waarschuwt dat de situatie een crisispunt bereikt, omdat het gebruik van standaardpraktijken op het gebied van cybersecurity aanzienlijk is afgenomen. “Hoewel advocaten beweren dat ze veel belang hechten aan vertrouwelijkheid, veiligheid, gegevenscontrole en eigendom, ethiek, de reputatie en lange levensduur van leveranciers, is het gebruik van voorzorgsmaatregelen op het gebied van beveiliging vrij laag, met niet meer dan 35% (tegenover 38%) van de respondenten die daadwerkelijk één van de specifieke standaard voorzorgsmaatregelen op het gebied van cybersecurity hebben genomen die worden genoemd in de enquêtevraag over dit onderwerp uit 2019.” (Law Technology Today).

Beveiliging – Cybersecurity

Het rapport van vorig jaar concludeerde dat “alle advocaten en advocatenkantoren moeten beschikken over passende, alomvattende, op risico’s gebaseerde beveiligingsprogramma’s met de daarbijhorende waarborgen, opleiding, periodieke herziening en actualisering, en een voortdurend beveiligingsbewustzijn”. Hetzelfde geldt nog steeds in 2019. Op sommige gebieden is er vooruitgang geboekt, maar zoals de situatie met betrekking tot cloudgebruik aantoont, is er op andere gebieden nog veel werk aan de winkel. De meeste advocatenkantoren moeten extra stappen zetten bij het ontwerpen en implementeren van beveiligingsoplossingen.

Enkele statistieken:

  • 26% van de advocatenkantoren meldde het afgelopen jaar een veiligheidsinbreuk te hebben ervaren, terwijl maar liefst 19% het niet wist.
  • In 2019 meldde 31% van de advocatenkantoren dat zij een incidentbestrijdingsplan hadden, tegenover 25% in 2018.
  • Als het gaat om encryptie, coderen 44% van de advocaten hun bestanden, 38% hun email, en 22% gebruiken volledige schijfversleuteling.
  • 33% van de advocaten heeft een cyberaansprakelijkheidsverzekering, tegenover 34% in 2018.

Websites en marketing

Ook op het gebied van marketing is er volgens het rapport veel ruimte voor verbetering, vooral voor solo-advocaten en kleine advocatenkantoren. Uit het onderzoek bleek dat de meeste van hen geen algemene geplande marketingaanpak hebben, niet het minste benul hebben van online marketing, en in tegendeel eerder “willekeurige marketing handelingen” stellen. Voor veel advocatenkantoren is het onduidelijk wie toezicht houdt op marketing, wie de beslissingen neemt en waarom. Law Technology Today vat de bevindingen als volgt samen: “De resultaten van het onderzoek van 2019 tonen aan dat advocatenkantoren – en dan vooral solo’s en kleine kantoren – nog een lange weg te gaan hebben. Tenzij ze beginnen met het ontwikkelen van marketingplannen en -budgetten, een online aanwezigheid opzetten en regelmatig analyseren of hun kantoren hun doelen bereiken, zullen ze steeds meer problemen blijven ondervinden om competitief te zijn”.

Enkele statistieken:

  • Slechts 47% van de advocatenkantoren heeft een marketingbudget, met aanzienlijke verschillen afhankelijk van de grootte van het kantoor: 94% van de grote kantoren, 61% van de middelgrote kantoren (10 tot 49 advocaten), 21% van de kleine kantoren (2-9 advocaten) en 17% van de eenmanskantoren.
  • 86% van de advocatenkantoren heeft een website: de solo-advocaten hebben opnieuw een achterstand, waar slechts 57% van hen er een heeft, terwijl meer dan 90% van alle andere advocatenkantoren een website heeft.
  • Het aantal advocatenkantoren met een blog is sinds 2016 stabiel gebleven op 30% en het aantal solo-advocaten hinkt sinds 2016 steevast achterop met slechts 9%.
  • Meer advocaten dan ooit – ongeveer 80% – maken gebruik van sociale media. LinkedIn is met 79% nog steeds het meest gebruikte platform, gevolgd door Facebook (54%), Martindale (38%) en Avvo (23%). Opmerkelijk is dat het gerapporteerde gebruik van Facebook en Avvo het afgelopen jaar is afgenomen.

Bedrijfscultuur

Wat de demografie betreft, bleek uit het rapport dat de meerderheid van de respondenten, niet minder dan 71%, mannelijk was. Positief is dat de genderkloof kleiner wordt naarmate de respondenten jonger zijn. 33% van de respondenten was tussen 60 en 69 jaar oud, terwijl minder dan 2% jonger was dan 29 jaar; 21% was 50 jaar oud.

Met uitzondering van de solo-advocaten werkt de overgrote meerderheid van de advocaten nog steeds voornamelijk vanuit een traditionele kantoorruimte. 34% van de solo-advocaten werkt van thuis uit. De meeste kantoren, 77%, hanteren flexibele werktijden. En advocaten blijven mobiel: ruwweg 50% van de advocaten heeft aan telewerken gedaan. 88% van degenen die telewerken, werkt van thuis uit.

Uit het rapport blijkt ook dat er een grote en voortdurende kloof bestaat tussen wat de grotere kantoren bieden op het gebied van voorzieningen, cyberbescherming en opleiding, en wat kleinere kantoren bieden.

Over het algemeen werken advocaten nog steeds te hard en blijven ze de druk op hun geestelijke gezondheid niet erkennen.

Volgende maand zullen we de andere bevindingen van het verslag bekijken.

 

Bronnen:

 

 

Deel dit artikel: