Juridische Informaticavoorspellingen voor 2019

Juridische Informaticavoorspellingen voor 2019

Het begin van een nieuw jaar is traditioneel een tijd waar de deskundigen hun voorspellingen doen voor het komende jaar. Het gebied van de juridische informatica is daarop geen uitzondering. De meeste voorspellingen richten zich op artificiële intelligentie (AI), Blockchain en cybersecurity, maar er zijn ook voorspellingen met betrekking tot de juridische markt in het algemeen, de Cloud en eDiscovery. Laten we deze even nader onder de loep nemen.

De juridische markt

Uit het meest recente Legal Technology Report van de American Bar Association bleek dat er in 2018 minder advocatenkantoren in juridische informatica investeerden dan in 2017. De experts verwachten daarom een stagnatie in het aantal advocatenkantoren dat in juridische informatica investeert. De hoeveelheid geld die door advocatenkantoren wordt geïnvesteerd neemt echter nog steeds toe, evenals de hoeveelheid geld die wordt geïnvesteerd door aanbieders van juridische informatica oplossingen. De juridische informaticamarkt zelf zal daarom blijven groeien.

Deskundigen anticiperen geen belangrijke veranderingen in de software en diensten die de advocaten gebruiken, noch in de wijze waarop advocatenkantoren hun diensten in rekening brengen. De markt van Alternatieve Juridische Dienstverleners zal blijven groeien, en sommige van deze Alternatieve Juridische Dienstverleners zullen belangrijke spelers op de markt worden.

Artificiële Intelligentie (AI)

IBM voorspelt drie grote doorbraken op het gebied van AI. Deze zullen ertoe leiden dat ondernemingen meer vooruitgang boeken op het vlak van AI, dat ze AI op een grotere schaal gaan gebruiken, en dat het vertrouwen in kunstmatige intelligentie groeit. Deze drie doorbraken zijn:

 1. Causaliteit zal in toenemende mate correlaties vervangen: op dit moment ontdekken algoritmen voor Machine Leren patronen, d.w.z. correlaties, maar de aard van die correlaties is nog steeds niet gekend. De doorbraak zal erin bestaan de aard van deze correlaties te kwalificeren en te bepalen wat oorzaak en gevolg is.
 2. Betrouwbare AI (Trusted AI) gaat een centrale rol spelen: er worden methodieken ontwikkeld voor een betere samenwerking tussen mensen en AI, waarbij mensen meer vertrouwen kunnen hebben in de output van AI-systemen.
 3. Quantum computing kan AI helpen: technologieën zoals Deep Learning vereisen aanzienlijke rekenkracht. Quantum computing heeft het potentieel om de rekenkracht van computers drastisch te verhogen.

De deskundigen die Forbes Magazine hebben geraadpleegd, doen vijf voorspellingen:

 1. AI wordt steeds meer een zaak van internationale politiek
 2. Een stap in de richting van “transparante AI” (d.w.z. waar AI-systemen kunnen laten zien hoe zij hun conclusies trekken. Dit sluit aan bij het concept van “Trusted AI”, hierboven vermeld).
 3. AI en automatisering worden dieper verankerd in elk bedrijf
 4. Er zullen meer banen door AI gecreëerd worden dan er door verloren gaan
 5. AI-assistenten worden echt nuttig

In een apart artikel voorspellen experts een stijging in toepassingen die video, spraak en AI combineren om de menselijke interacties, verkoop, klantenservice en vergaderingen te verbeteren.

Meer specifiek op het gebied van juridische AI voorspellen experts een toename van het aantal slimme contracten en een toename van het gebruik van op Blockchain gebaseerde oplossingen. Advocatenkantoren worden slimmer in welke technologieën te gebruiken, wat leidt tot een hogere adoptie van juridische AI waar AI bestaande oplossingen zal aanvullen. AI zal naar verwachting ook een belangrijker rol spelen bij het ontwerp van juridische software en de interfaces daarvan. Een expert voorspelt dat het toegenomen gebruik van AI zal leiden tot lagere tarieven, wat de rechtsbedeling ten goede komt. Een van de gebieden die naar verwachting zal groeien is juridische analyse (inclusief gerechtelijke analyse). Als gevolg hiervan zullen de posities van Chief Analytics Officer (CAO) en Chief Data Officer (CDO) steeds vaker voorkomen in advocatenkantoren.

Cybersecurity

Veel van de voorspellingen hebben te maken met cybersecurity. Advocatenkantoren hebben immers veel waardevolle gegevens en zijn een belangrijk doelwit voor cybercriminelen.

Een van ‘s werelds meest vooraanstaande experts in het bouwen van AI-systemen om malware te detecteren, wijst erop dat cybercriminelen zijn begonnen met het gebruik van wat hij “offensieve AI” noemt, d.w.z. AI-systemen die specifiek zijn ontworpen om computersystemen aan te vallen. Als gevolg hiervan wordt malware bijvoorbeeld slimmer en beter in het ontduiken van de programma’s die tegen malware moeten beschermen. Op hun beurt gebruiken cyberbeveiligingsbedrijven steeds vaker ook AI om cyberaanvallen af te weren en om technologieën te detecteren die gericht zijn op het omzeilen van de bescherming die hun programma’s bieden.

Alle deskundigen verwachten dat de cybercriminaliteit in 2019 zal toenemen. Zij verwachten een toename in:

 • Gegevensbreuken en datalekken, met de nadruk op het laatste.
 • Browser crypto-mining, of crypto-jacking, d.w.z. waar uw browser wordt gekaapt om zgn. cryptocurrencies te ontginnen.
 • Web skimmers: net zoals er hardware bestaat om illegaal creditcards te klonen, gebruiken web skimmers websites om illegaal uw kredietkaartgegevens te verkrijgen.
 • Bot-nets. Expert verwacht meer bepaald een toename van bot-nets die gebruik maken van “Internet of Things” apparaten.
 • Denial of Service (Dos) aanvallen.
 • Financiële criminaliteit, d.w.z. cyberaanvallen op banken en andere financiële instellingen
 • Aanvallen die gebruik maken van e-mail social engineering, ook bekend als BEC’s (Business Email Compromises), i.e. gecompromitteerde bedrijfs-e-mails.
 • Exploitatie kits, d.w.z. webapplicaties die gebruikers doorverwijzen naar kwaadaardige sites waar ze proberen kwetsbaarheden van een browser te benutten om de gebruiker met malware te infecteren.

Ook Cloud servers zijn niet veilig in 2019. Cloud servers zijn langzaam maar zeker het favoriete doelwit geworden van zgn. “cryptocurrency mining trojans”, i.e. virussen om cryptocurrencies te ontginnen.

Naarmate er meer en meer tools voor hackers beschikbaar worden, voorzien deskundigen een toename van ondergrondse gemeenschappen van hackers en cybercriminelen.

Malvertising (kwaadaardige reclame) zal in 2019 meer gesofistikeerd worden.

Cloud

De afgelopen jaren zijn advocatenkantoren steeds meer gebruik gaan maken van Cloudtechnologieën. Die groei zal zich naar verwachting doorzetten, nu advocatenkantoren hun twijfels om Cloud-gebaseerde oplossingen te gebruiken grotendeels hebben overwonnen.

eDiscovery

De AVG heeft een grote impact gehad op eDiscovery. Naarmate meer en meer landen (en staten binnen de VS) soortgelijke wetgeving invoeren, zijn deskundigen van mening dat we een keerpunt bereiken voor de bescherming van persoonsgegevens bij eDiscovery.

2019 zal ook nieuwe manieren zien om de kracht van Analytics te benutten in de gehele eDiscovery workflow. ‘Actief leren’ zal worden gebruikt als een aanvullend middel ter ondersteuning van traditionele analyses.

Aangezien eDiscovery gegevensoverdrachten naar dienstverleners vereist, zullen deze overdrachten in toenemende mate het doelwit worden voor hackers en cybercriminelen.

We zijn ook getuige van een toenemende globalisering van eDiscovery, met als gevolg een toenemende vraag naar vertalingen.

Blockchain

In 2019 zullen we Blockchain realistischer benaderen. Veel fantastische visies van 2017 en 2018 waren op hun tijd vooruit, en veel projecten hebben niet tot de gewenste resultaten geleid. Met een meer realistische aanpak zal Blockchain de hype achter zich laten, en wordt verwacht dat het gebruik van Blockchain zal pieken over de sectoren heen, en dat Blockchain zal beginnen te convergeren met het internet van de dingen (IoT).

Beveiligingsexperts verwachten dat Blockchain zal helpen om onbevoegde toegang te voorkomen. Ze zien ook verbeteringen in privacybeschermende technieken voor Blockchain: deze technieken in combinatie met Blockchain kunnen nieuwe gedecentraliseerde toepassingen mogelijk maken die gegevens beschermen en tegelijkertijd gebruikers de transparantie en controle bieden over hoe hun gegevens worden gebruikt.

Blockchain vereist een aanzienlijke rekenkracht, wat op zijn beurt leidt tot een belangrijke toename in energieverbruik. Om dit probleem aan te pakken, zullen we in 2019 ook hardware matige versnelling van cryptografische technieken zien.

 

Bronnen:

 

Deel dit artikel: