Belangrijke updates

Belangrijke updates

Hieronder een overzicht van de belangrijkste updates van de afgelopen weken.

COLLECTION
– Optimalisatie m.b.t. betalingsplan functionaliteit indien de totaalschuld niet volledig afbetaald is op het einde van de berekende periode.

MOBILE
– Verwijderen van taken mogelijk gemaakt.
– Datumselectie mogelijk gemaakt voor Follow Up.
– ‘Back to mobile’ button toegevoegd indien men vanaf mobile naar de volledige V10 is geswitched.

CICList (Tasks / Matters / Relations)
– Scrollpositie blijft nu behouden in selectie-scherm.
– Titel van geselecteerde ciclist wordt nu ook getoond.
– Indien kolomnamen in de SQL-queries voorzien worden van de letters ‘dt_’ voorafgaand aan de kolomnaam in de ‘AS-name’, zal een datum-conversie toegepast worden op de getalnotatie.

ACCOUNTING
– Bij aankopen wordt nu alleen nog de aankoopregel op een crediteur ingevuld indien er slechts 1 gekoppeld is. Indien er meerdere gekoppeld zijn, kan men via F2 een selectie maken uit de gekoppelde aankoopregels, of middels integraal kiezen uit ALLE aankoopregels.
– Bij boeken van een verkoop wordt nu de verkoopboekregel automatisch geselecteerd indien van toepassing.
– Het importsjabloon van de prodeo ontvangsten/correcties uitgebreid met meerdere kosten-/omzetgroepen (conform de billing categorieën).
– Indien een grootboek qua ID / Naam bijgewerkt wordt, zullen de relevante gecentraliseerde boekingen ook bijgewerkt worden

CAMPAIGNS
– Bij herdefinitie van de zoekopdracht bij een campagne, worden reeds bevestigde inschrijvingen niet meer verwijderd.
– Status filter toegevoegd aan het overzicht.
– Dupliceren neemt nu ook de uitnodigingsmail mee in het duplicaat.
– Mogelijk gemaakt om per event aan te geven of deze gepubliceerd moet worden op een externe pagina (die middels een iframe op de eigen website geintegreerd kan worden.
– Opt-out mogelijkheid toegevoegd voor ontvangers van de mailings.
– Bevestiging/Afwijziging mogelijk toegevoegd voor ontvangers van de mailings (voor een event/webinar etc).
– Extra 2e mailing toegevoegd voor het type ‘Event’ waarbij een bevestigingsmail uitgestuurd kan worden naar de personen die positief gereageerd hebben op de 1e mailing (een inschrijving).
– De TEST-optie toegevoegd om testmailings te versturen alvorens mails daadwerkelijk uitgestuurd worden.
– De mogelijkheid toegevoegd om mailings te parametriseren (aanhef, bevestigen/afmelden, opt-out).

BILLING
– Factuurdatum voor de hele batch instelbaar gemaakt bij reguliere billing facturaties.
– Check 15 toegevoegd: dossiers met afwijkende kantooropslag.
– Sjabloon voor versturen van facturen per mailbatch (exchange) ondersteunt nu ook afbeeldingen.

TASKS
– Uitgebreid zoeken kent nu ook de status Afgerond ter goedkeuring als filter.

RELATIONS
– Op tabblad ‘Dossiers’ de mogelijkheid toegevoegd om de persoon / onderneming direct aan een dossier als partij toe te voegen.
– Bij uitgebreid zoeken de mogelijkheid toegevoegd om met bulldozer persoonsgroepen weg te nemen (middels checkbox).
– Uitgebreid zoeken voorzien van extra filters ‘debiteur/leverancier standaard betaalvoorwaarde’.
– Bulldozer voorzien van extra feature om persoon-groepen toe te voegen op de selectie.

MATTERS
– Bij uitgebreid zoeken de mogelijkheid toegevoegd om met bulldozer dossiergroepen toe te voegen en/of weg te nemen (middels checkbox).
– Tabblad Webview: Overzicht toegevoegd van welke bestanden in WebView gepubliceerd zijn.
– Op bestaande dossiers kunnen nu ook taaktemplates toegevoegd worden.
– Overzicht met partijen is nu sorteerbaar gemaakt.

DMS
– Optie toegevoegd om per folder in DMS aan te geven of de volledige inhoud gepubliceerd mag worden via WebView.

WEBVIEW
– Optie toegevoegd om per bestand in DMS aan te geven of het gepubliceerd mag worden via WebView.

REPORTS
– Report 014 > uitgebreid met diverse filters en de mogelijkheid om te ‘spelen’ met het opvolgingsniveau en de mogelijkheid toegevoegd om dossiergroep en specifiek opvolgingsniveau uit te sluiten van de zoekopdracht (middels <>).
– Report 051 toegevoegd > ‘Omzetoverzicht per medewerker’.
– Sjabloon voor versturen van rappels per mailbatch (exchange) ondersteunt nu ook afbeeldingen.

DOCMERGE / CLIDoc
– Bij downloaden CLIDoc kan men nu zelf kiezen voor een specifieke officeVersie.
– Onderscheid gemaakt in 3 versies (office < 2013 (any), office 2013 en office 2016).
– Onderscheid gemaakt tussen een perMachine installer of een perUser installer.

Deel dit artikel: