“De software vormt zonder meer de hoeksteen van mijn organisatie”