Meester Etienne De Ridder windt er géén doekjes om

Meester Etienne De Ridder windt er géén doekjes om

Etienne de Ridder

de Ridder Lahousse & Partners

Aannemingsrecht, Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht, Gerechtelijk Recht, Goederenrecht, Huur- en Handelshuurrecht, Handelsrecht, Vennootschappen
Meester Etienne De Ridder over CICERO LawPack

Advocaat Etienne De Ridder (cvba De Ridder Lahousse & Partners, Mechelen) windt er géén doekjes om. “Voor wat de organisatie van ons kantoor betreft, is CICERO LawPack zodanig ingeburgerd, dat we het onmogelijk nog kunnen missen. Wel moet ik er aan toevoegen dat we door tijdsgebrek nog te weinig gebruik maken van alle mogelijkheden die het automatiseringspakket te bieden heeft. We hopen dat op termijn verder te optimaliseren.”

Meester De Ridder ziet in het gebruik van CICERO LawPack héél wat voordelen. “Het laat om te beginnen toe alle gegevens na te gaan vanuit je eigen werkpost. Dit kan zowel betrekking hebben op de briefwisseling, de boekhouding als op wat reeds of nog niet werd aangerekend aan de cliënten. Op die manier hoeven we niet rond te lopen in het kantoor om alle nodige informatie op verschillende plaatsen terug te vinden. Het bespaart ons een massa zoektijd en dus werk.”

Verder zorgt CICERO LawPack ervoor dat in elk stadium van de dossierbehandeling de geleverde prestaties op de juiste wijze worden aangerekend aan de klant. “Dit veronderstelt wel dat alle gegevens nauwgezet worden bijgehouden, maar dat is uiteraard in ieders belang. Tot slot wil ik nog de grote beschikbaarheid van dossier-gebonden gegevens als een duidelijk pluspunt onderlijnen.”

Voor Etienne De Ridder moest het automatiseringspakket waarmee het advocaten-kantoor zou worden uitgerust, bovenal gebruiksvriendelijk én volledig zijn. CICERO LawPack scoort héél sterk op beide fronten.

De eerste kennismaking met het automatiseringspakket kwam er tijdens een presentatie van het systeem voor de Conferentie van de Jonge Balie. In 1991 volgde dan de implementatie van CICERO LawPack in het kantoor van meester De Ridder.

Over de support van Informa Europe bvba die het softwarepakket introduceerde, laat Etienne De Ridder zich eveneens positief uit. “Aanvankelijk gebeurde dat telefonisch en konden we steeds terugvallen op dezelfde persoon. Inmiddels verloopt de support via mail, wat logisch is aangezien Informa Europe een sterk groeiende onderneming is. Maar we zijn meestal aangenaam verrast door de snelheid waarmee telkens op onze mails wordt gereageerd.”

Etienne De Ridder is sinds 1977 advocaat. De huidige associatie in Mechelen werd opgericht in 2001. Daar zijn momenteel vijf advocaten, twee stagiairs en een secretaresse werkzaam. De materie van advocaat De Ridder houdt, buiten de zaken van gemeenrecht en de dagdagelijkse zaken, voor een groot deel verband met de ambtshalve aanstellingen door de rechtbanken van koophandel en eerste aanleg (faillissementen, onbeheerde nalatenschappen, vereffeningen, enz.). Een andere associé legt zich individueel toe op arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en de derde vennoot op familiaal recht. De verschillende takken van het recht zitten voor het overige verdeeld onder de vennoten en de medewerkers.

Deel dit artikel: