Relations: Hoe kunt u uitgebreid zoeken?

Relations: Hoe kunt u uitgebreid zoeken? Tot 2:31
Groep relaties selecteren 0:26
Zoeken op contacten 0:40
Zoeken op datum aanmaak relatie 1:03
Wijzigingen doorvoeren met bulldozer functie 2:16
Published: jun 29th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 Als u daar de rechten toe hebt, ziet u in het menu onder Relations de module Uitgebreid Zoeken.
2 Uitgebreid Zoeken laat toe een selectie te maken van relaties of contacten om bijvoorbeeld lijsten aan te leggen voor diverse doeleinden. 
3 Naast algemene criteria kunt u onder Groepen ook een bepaalde groep relaties selecteren, bijvoorbeeld relaties van het type client.
4 Bij Contacten kunt u dit combineren met relaties uit een bepaalde regio zoals in dit geval Brussel.
5 U kunt dit koppelen aan Boekhoudingscriteria of bij Overigen alleen die relaties selecteren die binnen een bepaalde periode zijn aangemaakt.
6 Als u op Uitvoeren klikt ziet u de relaties die aan al deze criteria voldoen.
7 U kunt uw selectie nog verder verfijnen of vergroten. Als u bijvoorbeeld de clienten van zone Leuven wil toevoegen, ziet u na het klikken op Uitvoeren een meer uitgebreide lijst.
8 U kunt deze lijst exporteren naar Excel of samenvoegen in een Word lijst.
9 Key users met de nodige rechten kunnen met de bulldozer functie voor de hele selectie wijzigingen doorvoeren.