Matters: Hoe kunt u uitgebreid zoeken?

Matters: Hoe kunt u uitgebreid zoeken? Tot 2:06
Algemene zoekcriteria 0:21
Groep dossiers selecteren 0:33
Zoeken op partijen 0:45
Zoeken op datum aanmaak dossiers 0:58
Wijzigingen doorvoeren met bulldozer functie 1:52
Published: jun 29th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 Als u daar de rechten toe hebt, ziet u in het menu onder Matters de module Uitgebreid Zoeken.
2 Als u daar de rechten toe hebt, ziet u in het menu onder Matters de module Uitgebreid Zoeken.
3 Naast algemene criteria  zoals de dominus kunt u onder groepen ook een bepaalde materie selecteren, bijvoorbeeld immobiliën.
4 Bij Partijen kunt u een bepaalde client selecteren en bij Overige alleen die dossiers selecteren die binnen een bepaalde periode zijn aangemaakt.
5 Als u op Uitvoeren klikt ziet u de dossiers die aan al deze criteria voldoen.
6 U kunt uw selectie nog verder verfijnen of vergroten. Als u bijvoorbeeld dossiers over Milieu  wil toevoegen, ziet u na het klikken op Uitvoeren een meer uitgebreide lijst.
7 U kunt deze lijst exporteren naar Excel of samenvoegen in een Word-lijst of pdf.
8 Key users met de nodige rechten kunnen met de bulldozer functie voor de hele selectie wijzigingen doorvoeren.