Collection Losse Renteberekening

Campaigns: Overzicht applicatie Tot 5:12
Rentetabellen configureren 0:29
Vaste of variabele rente 1:07
Samengestelde rente (rente op rente) 1:25
Documentbeheer 2:01

Published: okt 5th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 In de film Collection Inleiding en Overzicht ziet u alle mogelijkheden binnen Cicero om Incassodossiers te beheren.
2 Als u geen volledig incassodossier met al dan niet betalingen wenst aan te maken kunt u met de rekentool Losse renteberekening snel de vaste of variabele rente op één bepaalde som over een bepaalde periode berekenen.
3 Vooraleer deze tool te kunnen gebruiken moet een key user de nodige rentetabellen configureren. Wij verwijzen u hiervoor naar de film Admin Configuratie Collection.
4 Vanop het gewenste dossier waarvoor u een berekening wenst te maken, klikt u in het Incasso menu op Losse Renteberekening.
5 U vult de hoofdsom in, dat is het bedrag waarop u de rente wenst te berekenen.
6 Dan vult u de datum vanaf en tot en met in.
7 Kies bij Soort rente of het om een vaste of variabele rente gaat.
8 Indien Variabel selecteert u een rentetabel uit de lijst.
9 Indien Vast, geeft u het rentepercentage in als vaste rentevoet in.
10 U vinkt Samengesteld aan als er rente op rente van toepassing is.
11 Klik op de knop Berekenen.
12 U ziet het resultaat met de totale rente, de totale hoofdsom plus rente en de gedetailleerde rente per jaar.
13 Bij vaste rente ziet u de gedetailleerde rente per periode. Dit kan een jaar of minder zijn.
14 Bij variabele rente ziet u de rente per periode waarop de rentevoet wijzigt.
15 Met de knop Naar briefwisseling komt u terecht in Documentbeheer en kunt u de gegevens opnemen in Documenten of Sjablonen.
16 Daartoe kan de key user met een aantal nieuwe samenvoegcodes de gewenste typebrieven opmaken.
17 In dit voorbeeld ziet u een volledig gedetailleerde berekening.
18 Indien u meerdere in te vorderen bedragen hebt, al dan niet met betalingen, is de aanmaak van een volledig incassodossier nodig.
19 Dit ziet u in de tutorial Collection Incassodossiers Aanmaken en Beheren.