Collection Automatische Opvolging

Collection Automatische Opvolging Tot 3:17
Rubriek Incasso – Opvolging acties 1:02
Opvolging via menu Matters – Incasso Opvolging 1:53
Opdracht gerechtsdeurwaarder 2:44

Published: nov 9th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 Cicero Lawpack laat u toe de opvolging van uw incassodossiers te automatiseren. De module Collection maakt diverse type- en opvolgingsbrieven op met de effectieve berekeningen, rekening houdend met tussentijdse betalingen.
2 Voor de aanmaak en manuele opvolging van incassodossiers verwijzen wij u naar deze tutorial (Collection Incassodossiers aanmaken en beheren).
3 Dossiers van eenzelfde opdrachtgever volgen dikwijls hetzelfde scenario. Dit laat toe om deze incassodossiers automatisch op te volgen.
4 Daarvoor moet een key user de nodige Acties en Scenario's configureren. Wij verwijzen u hiervoor naar deze film ( Admin Configuratie Collection deel2 Instellingen voor Automatische opvolging) .
5 Ook de aanmaak van Sjablonen moet volledig uitgevoerd zijn. Dit ziet u in de film Admin Sjablonen Sjablonen Collection.
6 Vanop het aangemaakte incassodossier gaat u naar de rubriek Opvolging acties.
7 De opvolging wordt ingezet zodra het vakje 'Deze zaak automatisch opvolgen' aangevinkt wordt en er een aanvangsdatum bepaald is .
8 Kies een eerder aangemaakt scenario uit de lijst met F2. Klik op Acties van scenario toevoegen om de opvolgingsfiche automatisch van acties te voorzien.
9 U ziet alle acties die in dit incassodossier chronologisch moeten uitgevoerd worden, rekening houdend met de rangschikking, wachtdagen, drempel, enz.
10 Met Toevoegen kunt u nu of later nog bijkomende acties toevoegen alleen voor dit dossier.
11 Klik op Opslaan.
12 De opdracht tot uitvoering kan gegeven worden via Menu Matters Incasso Opvolging.
13 Bepaal het Uitvoertype en klik op Selecteren. U krijgt dan een lijst van alle acties die op vandaag moeten gebeuren in alle dossiers.
14 U kunt eventueel de selectie beperken tot de dossiers van een bepaalde opdrachtgever of deurwaarder.
15 Klik op Uitvoeren en Open om de bulk van alle documenten van deze opvolgingsactie te zien.`
16 De afzonderlijke documenten worden bewaard per dossier onder de rubriek Opvolging acties. De uitvoeringsdatum staat nu ook ingevuld en bepaalt mee wanneer een volgende actie wordt ondernomen in dit dossier.
17 Bij Opdracht Gerechtsdeurwaarder kunt u met de knop Uitvoeren alle gegevens van het dossier exporteren om over te maken aan de deurwaarder als deze Organi software gebruikt.
18 Ten slotte houdt de opvolgingsprocedure rekening met een eventueel afbetalingsplan. Voor de aanmaak hiervan verwijzen we u naar deze tutorial (Collection Afbetalingsplan).