Verrekenen van belaste en onbelaste provisies

Billing: Verrekenen van belaste en onbelaste provisies Tot 5:02
Verrekenen onbelaste provisie 1:12
Verrekenen belaste provisie 3:55
Published: jun 29th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 De circulaire vermeldt een administratieve tolerantie voor voorschotten betaald vóór 1 januari 2014, waarvan de prestaties na 1 januari plaatsvinden. Zolang deze voorschotten niet meer dan 25 % van het totale ereloon bedragen, mogen zij in mindering worden gebracht van de maatstaf van heffing.
2 Indien het voorschot meer dan 25 % van het totale ereloon bedraagt, moet u het aftrekken van het totale bedrag BTW inclusief.
3 Als u naar Billing - Factureren gaat en het te factureren dossier selecteert, ziet u het te factureren bedrag en het saldo aan provisie.
4 Klik op de dossiernaam. In het detailvenster ziet u in dit dossier een te verrekenen onbelast voorschot van 500 euro.
5 Zonder verrekening van voorschot ziet u een subtotaal van 1000 waarop 21% BTW is toegepast.
6 Als u bijvoorbeeld een bedrag van 200 euro in mindering brengt op de maatstaf ziet u een Subtotaal van 800 waarop 21% is toegepast.
7 Klik op Factuur. Naargelang de opmaak van uw sjabloon ziet u het resultaat op factuur. Kijk hiervoor ook naar de tutorial Admin – BTW vermeldingen in Billing Sjablonen.
8 In de Boekhouding ziet u in het Verkoopdagboek bij Ventilaties 1000 en -200 in het vak 03.
9 In de BTW-aangifte komt dan 800 in vak 03 en de BTW in vak 54.
10 Als u daarentegen een bedrag van 200 euro in mindering brengt van het totaal zal de BTW op het oorspronkelijke bedrag van 1000 worden berekend, waarna de 200 van het totaal inclusief wordt afgetrokken.
11 Als u klikt op factuur ziet u het resultaat.
12 In de Boekhouding in het Verkoopdagboek ziet u bij Ventilaties 1000 in vak 03 en 210 in vak 54 BTW verschuldigd. De -200 onbelaste provisie blijft buiten de aangifte (vak 999).
13 Dit veronderstelt dat er een NIHIL BTW Verkoopregel bestaat met de juiste BTW Subcategorie. Meer informatie hierover vindt u in de tutorial Accounting Instellingen BTW Verkoopregels.
14 In het kader van de 25% regel kunt u beide varianten combineren.
15 Voor een dossier waarbij het voorschot gevraagd is na 1 januari 2014 ziet u in het factuurdetail een belaste provisie van 21%.
16 Als u hier een bedrag in mindering brengt, wordt de maatstaf verminderd tot 800, aangezien de BTW al verrekend is op het voorschot.
17 Een nuttige tip is dat u onder Reports Boekhouding rapport 007 Saldo Provisies een lijst kunt opvragen met alle onbelaste of belaste provisies die nog te verrekenen zijn. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de tutorial Reports Boekhouding Dossier
18 Ten slotte willen we nog even aanstippen dat u het verrekenen van onbelaste voorschotten best overlegt met uw accountant.