Pro-deodossiers en Vrijgestelde handelingen

Billing: Pro-deodossiers en Vrijgestelde handelingen Tot 7:27
Instellingen Accounting, Boekhoudpartners, Partnerinstellingen 1:15
Instellen BTW verkoopregels 2:00
Instellingen Admin, Configuraties, Billing 4:02
Instellingen Matters, Billing 4:38
Pro-deodossier 4:50
Vrijgesteld dossier 5:10
Instellingen Matters, Billing, dossiers onder goedkeuring 6:11
Instellingen Matters, Billing, land ligging onroerend goed 6:43
Published: jun 30th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 We tonen u de nodige btw-instellingen voor facturatie van pro-deodossiers en vrijgestelde handelingen.
2 Het vak 00 van de periodieke btw-aangifte is voorzien voor handelingen onderworpen aan het 0-tarief.
3 Het kan hem daarbij ten eerste gaan om pro-deodossiers, die sowieso altijd in het vak 00 worden opgenomen.
4 Ten tweede hebt u de keuze om vrijgestelde handelingen hier ook in op te nemen of buiten de aangifte te laten.
5 Om niet te verschijnen op de aangifte dient een btw-vak 999 aangemaakt te worden via Accounting, Boekhoudpartners, Partnerinstellingen, Btw-Vakken.
6 Vrijgestelde handelingen kunnen handelingen zijn in vrijgestelde dossiers of handelingen verricht voor vrijgestelde personen, zoals ambassades, de Navo, enz.
7 Ten derde is er de doorfacturatie van voorgeschoten kosten, waar we in de Tutorial Billing Voorgeschoten kosten uitgebreider op in gaan.
8 De specifieke instellingen moeten gebeuren in Accounting, Admin en Matters.
9 I/ ACCOUNTING – BOEKHOUDPARTNERS - Partnerinstellingen
10 Om het onderscheid te kunnen maken tussen 0% belast in het vak 00 of vak 999 (Buiten aangifte) moeten de btw-vakken en btw-verkoopregels goed staan.
11 Update v10.1 poogt zoveel mogelijk automatisch correct in te stellen, zoals Btw Subcategorie van de Nihil en 0% Belast regel, op voorwaarde dat er reeds regels bestonden voor de update.
12 Wij raden u aan de regels 0%, Nihil, Medecontractant alsnog te controleren.
13 Klik in het menu op Accounting, Boekhoudpartners om de instellingen aan te passen.
14 Klik op de V om de kantoorboekhouding te bewerken.
15 In de Btw-verkoopregels moet u de 0% Belast regel bewerken.
16 Bij Btw-voet moet u de Subcategorie instellen op BTW%=0.
17 Klik op Bewaren.
18 Doe hetzelfde voor de 0% Belast Creditnota regel.
19 De Subcategorie moet op Btw%=0 staan, pas eventueel aan en klik op Bewaren.
20 Voor de verrichtingen die u buiten de aangifte wil houden, moet er een Nihil verkoopregel bestaan.
21 Als u nog geen Nihil verkoopregel hebt, kunt u hem toevoegen met de knop Toevoegen.
22 Indien u er een hebt, kunt u hem bewerken met de V-knop.
23 De naam van de regel is NIHIL, u geeft een Omschrijving in, Rooster maatstaf is Vak 999, Factuur is aangevinkt, en voor het Type facturatie moet de Subcategorie van de Btw-voet ingesteld staan op Buiten aangifte.
24 Klik op Bewaren om wijzigingen op te slaan.
25 Hetzelfde geldt voor de NIHIL Creditnota regel.
26 Geef Regel, Omschrijving en Rooster aan, maar in dit geval moet de optie Factuur uit gevinkt blijven.
27 De Subcategorie van de Btw-voet moet op Buiten aangifte staan.
28 Klik op Bewaren.
29 Let er ook op dat oude Btw-verkoopregels zonder Btw-instellingen wel degelijk Buiten module staan. Kijk ook naar de tutorial Accounting - Instellingen - Instellen van Btw-verkoopregels voor meer details over instellen van Btw-verkoopregels.
30 II/ ADMIN – Configuratie - Billing
31 U kunt opteren om de vrijgestelde handelingen buiten de aangifte houden. Bij Admin, Configuratie, Billing, onder Sjablonen en Instellingen, kunt u de opties Vrijgestelde dossiers of Vrijgestelden buiten btw-aangifte houden door het vakje aan te vinken, en deze Instellingen op te slaan. De maatstaf van de verkoop komt dan in het Vak 999.
32 U neemt deze beslissing best in overleg met uw accountant.
33 III/ MATTERS - Billing
34 In Matters, Billing, ziet u aan de rechterzijde de volgende opties.
35 Als u Pro Deo aanvinkt, zullen de prestaties in dat dossier bij facturatie aan 0% Btw aangerekend worden en worden opgenomen in het Vak 00, ongeacht het soort taak. U kunt dit aanpassen door eerst op de knop Wijzigen te klikken.
36 Bij een Vrijgesteld dossier zoals bewindvoering of schuldbemiddeling vinkt u het vakje Btw vrijgesteld aan. Bij de facturatie worden de prestaties van dit dossier dan ook zonder btw aangerekend, ongeacht het soort taak. De maatstaf wordt opgenomen in het Vak 00, tenzij u heeft ingesteld om ze buiten de aangifte te houden, zoals we toonden in de tweede instelling.
37 U ziet in Accounting in het Verkoopdagboek dat de verrichtingen van een factuur in een pro deo dossier worden opgenomen in het vak 00, en die van een factuur in een vrijgesteld dossier in het vak 999 (of buiten aangifte).
38 De andere opties onder Matters-Billing, m.n. Datum verzoek- en goedkeuring overheid, slaan op een facturatie bij de overheid waarbij een goedkeuring moet verkregen worden. U kunt hier de datum van het verzoek en de datum van de goedkeuring vermelden.
39 In de Billing module onder Factureren bestaat de optie om de selectie te beperken tot Dossiers onder goedkeuring.
40 De laatste optie in Matters-Billing is Land ligging van het Onroerend Goed. Voor prestaties met betrekking tot een onroerend goed geldt de Btw van het land van de ligging van het onroerend goed. Als het onroerend goed gelegen is in het land van de partnerboekhouding, moet u geen land selecteren. Indien de cliënt gevestigd is in een andere lidstaat, waar ook het onroerend goed is gelegen en indien de cliënt btw-plichtig is, kan evenwel verlegging van heffing worden toegepast.
41 De Billing module sluit dossiers uit indien er een land is ingesteld.