Hoe maakt u een user groep aan?

Admin: Hoe maakt u een usergroep aan? Tot 4:08
Rubriek Basisgegevens 0:38
Rubriek Rechten 2:43
Rubriek Facturatierechten 3:16
Users koppelen aan groep 3:48
Published: jun 30th, 2015
Nr Gesproken tekst
1 Key users met rechten tot de admin module kunnen hier de rechten van de andere gebruikers bepalen.
2 U kunt dit user per user doen, maar het is veel handiger om user groepen te maken.
3

Als we klikken op de module groepen ziet u bestaande groepen. Klik op Groep toevoegen om een nieuwe aan te maken.

4 In de rubriek "Basisgegevens" geeft u een naam aan deze groep, bijvoorbeeld "medewerkers" en vinkt u de gewenste instellingen aan.
5 Mogen ze prestaties boeken van andere gebruikers?
6

U kunt ook een standaardtijd bepalen voor het inboeken van prestaties.

7

Moeten ze een waarschuwing krijgen bij het overschrijden van een maximum budget of tijd of moeten ze in dat geval geblokkeerd worden?

8 Moeten afgesloten dossiers zichtbaar zijn bij het boeken van prestaties?
9 Mogen ze van andere gebruikers taken wijzigen of doorzoeken?
10 Hebben ze inzage in de financiële gegevens van debiteuren, dossiers of taken?
11 Voor secretariaatsmedewerkers kunt u hier aanvinken dat bij het boeken van prestaties de standaardprestant van het dossier wordt voorgesteld. Zoniet is het op de naam van de ingelogde gebruiker.
12 Mogen ze in DMS bestanden toevoegen en mogen ze zelfs afwijken van de kantoorstandaard en folders toevoegen, wijzigen of verwijderen?
13

Rechts bepaalt u of ze toegang hebben tot de module facturatie, of ze definitief mogen factureren  en of ze de factuurstatus  kunnen wijzigen.

14 Mogen ze eID van personen bekijken en/of inlezen?
15 Mogen ze personen aanmaken, wijzigen of exporteren?
16 Kunnen ze uitgebreid zoeken of bulldozer uitvoeren in bepaalde modules?
17 Mogen ze ten slotte dossiers aanmaken, wijzigen of exporteren?
18 Onder de rubriek "Rechten" selecteert u de webapps waar deze usergroep toegang toe krijgt maar ook tot welke reports zij eventueel toegang krijgen.
19 Onderaan kunt u bepalen dat zij tot een bepaalde soort dossiers geen toegang krijgen.
20

Bij facturatierechten bepaalt u van wie de leden van deze groep de prestaties mogen factureren en in welke boekhouding ze dit mogen doen.

21 Als u deze usergroep opslaat kunt u ook bepalen of de bestaande users van deze groep moeten bijgewerkt worden.
22 Na het aanmaken van een groep kunt u via Admin module users elke user koppelen aan een groep.
23 Dit ziet u in de film Admin "Hoe users instellen."