Regeling opeisbaarheid van de btw teruggedraaid

Regeling opeisbaarheid van de btw teruggedraaid

De nieuwe regeling met betrekking tot de opeisbaarheid van btw heeft voor de nodige onrust gezorgd. Ondanks alle voorbereidingen is deze regeling, na de invoering van de wet van 17 december 2012, tot op heden nog steeds niet toegepast. Complexiteit, onduidelijkheid en grote aanpassingen aan de boekhoudsoftware zorgde voor veel weerstand.

Door de vele bezwaren heeft de ministerraad besloten de nieuwe regeling terug te draaien en de vorige opeisbaarheidsregels te herzien en te verbeteren, zonder dat hierbij de boekhoudsoftware aangepast hoeft te worden, in tegenstelling tot de regeling van 2012. Verwacht wordt dat de herziene regeling, na goedkeuring van het ontwerp, vanaf 1 januari 2016 van toepassing zal zijn.

In de herziene regeling zal de opeisbaarheid van de btw voor een B2B relatie bepaald worden door de datum op de factuur. Dit geldt voor alle facturen, ook voorschotfacturen. Indien er geen factuur gestuurd is wordt de vijftiende van de maand volgend op de dienstverlening als datum van opeisbaarheid gehanteerd.

Bij een B2C relatie blijft de situatie ongewijzigd; de btw blijft opeisbaar op de datum van inning, ongeacht de factuurdatum. Bij een B2G relatie in de herziene regeling hoeft de btw pas betaald te  worden op het moment dat de overheidsinstelling betaald heeft.  Hierdoor hoeft de onderneming de btw niet langer voor te financieren.

CICERO ondersteunt zowel de oude als de nieuwe situatie. Voor onze gebruikers zullen deze ontwikkelingen dan ook weinig tot geen impact hebben.
Op korte termijn zal meer concrete informatie bekend worden. Wij houden u op de hoogte.

Deel dit artikel: