Nieuwe updates

Nieuwe updates

Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen van de laatste updates.

MATTERS
– Wizard geoptimaliseerd.

RELATIONS
– Wizard geoptimaliseerd.

COLLECTION
– Import/export uitgebreid; qua mogelijkheden en performance verbeterd.

TASKS
– Overzichten bij zoeken gewijzigd: ‘Declarabel’ kolom vervangen door ‘Van’ en vice versa.

HELP
– De mogelijkheid toegevoegd om ook eigen kantoorhandleidingen te raadplegen onder de HELP button rechts bovenin.

CLIDoc
– Timerfunctionaliteit toegevoegd die automatisch bijhoudt hoe lang aan een email/document gewerkt is bij bookme.

BILLING
– Bij definitieve facturatie de mogelijkheid toegevoegd om van het ingestelde sjabloon af te wijken.

Deel dit artikel: