NFT juridisch gezien, wat zijn de knelpunten?

NFT juridisch gezien, wat zijn de knelpunten?

7 belangrijke vragen over NFT

NFT’s (Niet-fungibele token) zijn een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. Ze zijn onderdeel van een snelgroeiende markt. In het tweede kwartaal 2021 was de omvang van NFT-transacties 2,4 miljard USD. Een digitaal kunstwerk werd in maart 2021 geveild voor 70 miljoen USD. Het is een actueel onderwerp, wat veel vragen oproept. Vooral juridisch gezien. In dit blogitem geven we meer informatie over NFT juridisch gezien. Wat zijn knelpunten waarmee u geconfronteerd kunt worden?

NFT juridisch gezien

Wat zijn NFT’s?

Een NFT is een unieke en niet-verwisselbare eenheid van gegevens, die is opgeslagen op een digitaal grootboek (blockchain). Op Wikipedia staat over NFT: NFT is een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. Ze worden gebruikt om gemakkelijk reproduceerbare items zoals foto’s, video’s, audio en andere soorten digitale bestanden als unieke items weer te geven. En gebruiken blockchain-technologie om een geverifieerd en openbaar bewijs van eigendom vast te stellen. Kopieën van het originele bestand zijn niet beperkt tot de eigenaar van de NFT en kunnen worden gekopieerd en gedeeld zoals elk bestand. Het gebrek aan uitwisselbaarheid (fungibiliteit) onderscheidt NFT’s van blockchain cryptovaluta, zoals Bitcoin.

Een NFT is een digitaal activum. Het is een stuk softwarecode dat volledig uniek is, maar toch overdraagbaar. Die softwarecode is meestal een vorm van slim contract (smart contract), en het wordt opgeslagen in een blockchain. NFT’s hebben meestal te maken met digitale media.

Hoe zit het met eigenaarschap van digitale media?

NFT’s koppelt eigenaarschap aan digitale media. Het probleem met digitale media is dat ze oneindig gekopieerd en verspreid kunnen worden zonder enig kwaliteitsverlies. NFT’s zorgen ervoor dat de oorspronkelijke kunstenaars profiteren van hun kunstwerken. Wanneer je een NFT koopt, krijg je een geauthentiseerde replica van een digitaal medium dat uniek is. Het is een smart contract dat bepaalde voorwaarden bevat. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de originele artiest een royalty krijgt wanneer de NFT wordt verkocht. Het smart contract wordt automatisch uitgevoerd telkens er een transactie is die geregistreerd wordt in de blockchain. Bijvoorbeeld wanneer een NFT verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar. Met andere woorden, een NFT is een niet-repliceerbaar digitaal certificaat van eigendom van een kopie van een digitaal creatief werk.

Het is de moeite waard te herhalen dat de NFT u eigenaar maakt van een kopie van een digitaal kunstwerk, maar geen intellectuele eigendom op het originele digitale kunstwerk overdraagt aan de eigenaar van de NFT (behalve de licentie om er een kopie van te bezitten). Wat maakt NFT’s dan aantrekkelijk voor eventuele kopers? Het feit dat het gaat om een authentiek en uniek digitaal verzamelobject. Dat niet kan worden gewijzigd of aangepast, maar dat wel overdraagbaar is. NFT’s  worden steeds vaker gebruikt als belegging gebruikt.

NFT juridisch gezien

7 belangrijke vragen over NFT juridisch gezien

NFT’s zijn vrij nieuw, en de wetgeving wereldwijd is nog in ontwikkeling. Dit zijn 7 belangrijk vragen over NFT juridisch gezien.

 1. Hoe zit het met legaliteit?
  Of NFT’s legaal zijn verschilt van land tot land. Maar in het algemeen geldt dat als er geen specifieke wetten over NFT’s zijn, ze als legaal worden beschouwd. Sommige landen hebben al wetgeving ingevoerd. Andere landen volgen waarschijnlijk. Hierdoor komt er  verandering in wat legaal is aan NFT’s en wat niet.
 2. Hoe krijg je een bewijs van eigendom?
  Dit gebeurt via de Blockchain. De combinatie van een publieke sleutel en een private sleutel maakt het mogelijk de NFT te ontcijferen en de nodige informatie te verstrekken.
 3. Wat gebeurt er met data hosting en opslag? de NFT doet dienst als eigendomsbewijs van een kopie van een digitaal kunstwerk dat ergens is opgeslagen, en doorgaans linkt de code van de NFT naar de opgeslagen kopie. Er ontstaan problemen als de opslag eindigt of de link naar de opslag verandert. Het is immers niet mogelijk om een blockchain entry bij te werken. Een mogelijke oplossing is om ervoor te zorgen dat de code van het smart contract expliciet transacties toestaat om de locatie van het digitale kunstwerk te wijzigen.
 4. Hoe zit het met royalty’s?
  Aangezien een NFT een smart contract is, is het mogelijk om een code op te nemen. Zodat er automatisch een vergoeding wordt betaald aan de oorspronkelijke artiest elke keer dat de NFT wordt verkocht. Behalve verkoop op een ander platform dan het platform waar het smart contract vandaan komt. Dan wordt die code niet uitgevoerd.
 5. Wetgeving inzake gegevensbescherming, hoe werkt dat?
  De persoonlijke rechten om te worden gewist of om persoonlijke informatie te wijzigen of te corrigeren, lijkt onverenigbaar te zijn met het onveranderlijke karakter van de blockchain. Met andere woorden, NFT’s die persoonlijke informatie bevatten, kunnen wetten inzake gegevensbescherming overtreden. Het kan verstandig zijn om niet-uitvoerbare code in het smart contract op te nemen die verduidelijkt dat de betrokkenen ermee hebben ingestemd dat hun persoonlijke informatie wordt opgenomen zoals deze in de NFT is.
 6. Wie heeft de intellectuele eigendomsrechten?
  Zoals hierboven vermeld, verwerft de koper van een NFT normaliter niet de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan het digitale kunstwerk. De koper is zich hier misschien niet volledig van bewust, noch van de implicaties ervan. Hij kan zich er bijvoorbeeld niet van bewust zijn dat het hem niet is toegestaan kopieën te maken van het digitale kunstwerk of het te gebruiken in een publicatie, wat dan in een potentiële aansprakelijkheid voor inbreuk op intellectuele eigendom kan resulteren.
 1. Hoe zit het met nalatenschap en erfenissen?
  NFT’s zijn doorgaans gekoppeld aan specifieke personen. Wat gebeurt er met de NFT wanneer de eigenaar van de NFT overlijdt? De onveranderlijke aard van de blockchain laat het niet toe om de erfgenamen als nieuwe eigenaars te erkennen.

De markt van NFT’s breidt zich veel sneller uit dan verwacht. NFT’s bieden nieuwe kansen. Zowel voor de makers van digitale kunstwerken als voor verzamelaars en investeerders. Maar het is duidelijk dat er nog juridische knelpunten zijn die moeten worden aangepakt.

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over advocatuur gerelateerde onderwerpen? Op onze website vindt u informatieve blogitems, bijvoorbeeld over kennisbeheer voor advocaten of hoe u kunt werken met web analytics.

Deel dit artikel: