De nieuwe juridische carrière

De nieuwe juridische carrière

Mark Cohen publiceerde onlangs een interessant artikel in Forbes Magazine m.b.t. de nieuwe juridische carrière (The New Legal Career). Hij wijst op drie belangrijke evoluties: 1. Advocaten zijn tegenwoordig juridische dienstverleners; 2. Technologie laat advocaten toe om meer aandacht te besteden aan het eigenlijke advocatenwerk; en 3. Juridische dienstverlening opent veel nieuwe opportuniteiten. Het is de moeite waard deze evoluties nader onder de loep te nemen.

Advocaten zijn juridische (en andere) dienstverleners geworden

Eeuwenlang stond het raadplegen van een advocaat gelijk aan het raadplegen van een expert, die enerzijds advies gaf, en anderzijds specifieke taken uitvoerde, zoals het vertegenwoordigen in rechte van cliënten. In de laatste decennia is dat alles grondig veranderd. Advocatenkantoren worden steeds meer gerund zoals bedrijven, en als gevolg daarvan richten ze zich meer op het verstrekken van juridische diensten. En hun activiteiten zijn ook niet langer beperkt tot louter juridische dienstverlening. Zoals Mark Cohen opmerkt: “juridische dienstverlening rust tegenwoordig op drie poten: naast juridische expertise zijn er ook procedurele en technologische expertise.” Het gaat om “structurele en procedurele veranderingen waarbij de interactie van professionele expertise, technologie en procesvoering, de professionele juridische dienstverlening op een hoger niveau tilt.”

Vorig jaar publiceerde Deloitte de resultaten van de enquête over de “Toekomstige tendensen voor juridische diensten.” Een van de belangrijkste bevindingen was dat de markt voor juridische dienstverlening in beweging is en groeit. Een andere bevinding was dat de verwachtingen die de cliënten van juridische dienstverleners hebben, geëvolueerd en uitgebreid waren. Het verslag concludeert dat er een behoefte is aan een nieuw soort juridische dienstverlener.

Hetzelfde sentiment werd herhaald in een artikel, gepubliceerd in mei 2017, in Law.com, m.b.t. “De twaalf kerncompetenties die de toekomst van een juridische praktijk definiëren” (The 12 Core Competencies that Define the Future of Legal Operations). De auteur concludeert dat consumenten van juridische dienstverlening thans ook verwachten dat advocatenkantoren bedreven zijn in:

 • Strategische planning;
 • Financieel beheer;
 • Leveranciersbeheer;
 • Gegevensanalyse (Data analytics);
 • Technologische ondersteuning;
 • Alternatieve ondersteuningsmodellen;
 • Kennisbeheer;
 • Groei en ontwikkeling;
 • Communicatie;
 • Internationaal gegevensbeheer;
 • Rechtsbijstand; en
 • Multidisciplinaire functionele expertise.

Dit impliceert dat het traditionele advies dat advocaten zich moeten specialiseren in een juridische materie, verouderd is. In plaats daarvan doen advocaten er beter aan om hun juridische expertise te combineren met een breder stel vaardigheden. Onder die andere vaardigheden vallen bijv. effectieve interpersoonlijke vaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, zakelijk inzicht en oordeel, en het gevoelig zijn voor de psychologische behoeften van de cliënten.

De rol van technologie

Advocaten hebben een nooit voordien geziene toegang tot nieuwe technologieën, zoals bijv. software voor kantoorbeheer, eDiscovery, kunstmatige intelligentie, enz. Deze technologieën kunnen o.a. resulteren in lagere kosten, budgettering, vergoeding analyse, snelle communicatie, en een beter begrip van bedrijven en industrieën.

In het afgelopen jaar was er ook een dramatische toename in intelligente juridische chatbots en robot advocaten, die juridische diensten aanbieden. Sommige advocaten voelen zich hierdoor bedreigd. Het is daarom belangrijk erop te wijzen dat een dergelijke automatisering slechts bepaalde taken – en geen jobs – overneemt. Met de momenteel beschikbare technologie kan slechts 23 procent van de taken die een advocaat presteert, geautomatiseerd worden.

Het resultaat van deze technologische evoluties is dat ze advocaten toelaten om zich te concentreren op meer essentiële taken, zoals het omgaan met cliënten, het vormen van professionele beoordelingen, het verstrekken van advies (niet alleen op juridisch gebied, maar meer holistisch), cliënten te vertegenwoordigen voor rechtbanken, of belangrijke commerciële transacties te onderhandelen.

Het geavanceerde gebruik van technologie heeft nog een andere gunstig effect: een hogere efficiëntie en productiviteit hebben ertoe geleid dat juridische diensten meer betaalbaar en dus toegankelijker worden.

Juridische dienstverlening opent nieuwe mogelijkheden

De hierboven vermelde artikelen tonen aan hoe advocatenkantoren geconfronteerd worden met een nieuwe vraag naar zowel juridische als niet-juridische diensten.

Mark Cohen: “de nieuwe juridische carrière biedt uitzonderlijke mogelijkheden voor wie juridische uitmuntendheid kan combineren met eigentijdse, relevante vaardigheden (proces- en projectmanagement, marketing, business basics, enz.), en sociale vaardigheden. (…) Een toename aan dienstverleningsmodellen, producten, markten en kansen zal resulteren in het creëren van nieuwe banen, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en een globale markt.”

De veranderende markt biedt ook andere opportuniteiten. In de afgelopen 5 jaar was er bijv. een stijging van 484% in octrooien m.b.t. juridische technologieën. In 2016 werden er wereldwijd 579 octrooien geregistreerd met betrekking tot nieuwe technologieën voor juridische dienstverlening. In 2012 waren dat er slechts 99. Veel van deze octrooiaanvragen zijn ingediend door advocaten die ondernemers geworden zijn. Een interessant artikel in Entrepeneur magazine van 14 juni 2017 vermeldt 10 dergelijke voorbeelden van advocaten die verantwoordelijk zijn voor een ware revolutie in juridische informatica:

 1. Haley Altman met Doxly, een geautomatiseerd platform om documenten en transacties te beheren
 2. Noory Bechor met LawGeex, dat gespecialiseerd is in AI contract review
 3. Ned Gannon met eBrevia, dat zich toelegt op ‘due diligence’ en lease abstractie
 4. Michael Mills met Neota Logic Inc, een op AI gebaseerd, no-code platform voor intelligente automatisering van expertise, documenten en procesvoering
 5. Chrissie Lightfoot met de robot-advocaat LISA, een juridisch intelligente (AI) medewerker
 6. Nehal Madhani met Alt Legal, voor het beheer van wereldwijde registraties van intellectuele rechten
 7. Joseph R. Tiano met Legal Decoder, analytische hulpmiddelen om de kosten van externe advocaten te beheren
 8. Michael Sander met Docket Alarm, een intelligent agendasysteem voor juridisch procedures in de Verenigde Staten, dat tevens zoek- en analysefunctionaliteiten biedt
 9. Andrew Arruda is medeoprichter van Ross Intelligence, een juridische AI medewerker, gebouwd op IBM Watson
 10. Noah Waisberg met Kira Systems, dat ondernemingen helpt om in ongestructureerde contracten bedrijfsgegevens te identificeren, en dan te extraheren en analyseren.

En waar past CICERO LawPack in dit plaatje? De laatste versie van CICERO LawPack is ontworpen voor advocatenkantoren als juridische dienstverleners. De technologische oplossing die wij u bieden, verhoogt uw efficiëntie en productiviteit, waardoor u meer aandacht kan besteden aan wat belangrijk is. Het biedt u ook de extra flexibiliteit die u toelaat om nieuwe kansen na te streven. M.a.w., met CICERO LawPack hebt u de nodige tools om in te spelen op de recente evoluties.

Bronnen:

 

Deel dit artikel: