NL: De digitalisering van de rechtspraak (KEI) loopt vertraging op

NL: De digitalisering van de rechtspraak (KEI) loopt vertraging op

Volgens het College van Afgevaardigden van de NOvA is het voornemen om in het voorjaar 2018 digitaal te procederen niet haalbaar. Er moet een ruimere planning komen waarin meer tijd staat voor de evaluatie van de pilot.

De pilot voor civiele handelszaken in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland is op 1 september van start gegaan. Deze zou na 3 maanden geëvalueerd worden om daarna in heel Nederland uit te rollen. De NOvA vindt dit echter te kort om de procedures volledig te doorlopen. Daarnaast moeten er niet alleen digitale zaken behandeld worden, ook zittingen, inhoudelijke beoordelingen en vonnissen moeten getest worden. Tot nu toe bevinden alle zaken zich nog in de beginfase. Zodra deze pilot ook landelijk uitgerold wordt, wordt KEI uitgebreid naar andere rechtsgebieden.

De KEI ontwikkelingen in CICERO blijven ondanks bovenstaande bericht gewoon doorlopen. Wij bevinden ons momenteel in de afrondende testfase. Voor meer informatie, volg onze webinar ‘KEI-koppeling’ op 15 december om 12:30.

Deel dit artikel: