Klantenlisting

Klantenlisting

Alle niet vrijgestelde belastingplichtigen moeten jaarlijks hun klantenlisting indienen. Het is een lijst van alle afnemers (btw belastingplichtigen die in België geïdentificeerd zijn) waaraan u het afgelopen kalenderjaar diensten heeft geleverd. De lijst van 2016 moet u al voor 31 maart indienen. Maar hoe maakt u precies uw klantenlisting aan in CICERO?

In CICERO gaat u in de Accounting applicatie naar Aangiften en klikt op Jaarlijkse opgave afnemers 725 (Klantenlisting). U bepaalt allereerst de Boekhoudpartner en het Kalenderjaar. Het Volgnummer 1 wordt automatisch toegekend aan deze periode. Indien er een correctie komt voor deze periode moet dit nummer 2 worden. Het Identificatienummer is een eigen uniek referentienummer dat de aangever voor zichzelf voorziet. U kunt ook een Minimum bedrag van 250 euro omzet exclusief btw opgeven. Dit is niet verplicht maar is een extra controle maatregel voor uw administratie. Indien u Ongeacht opname in btw-aangifte aanvinkt, zal er niet gekeken worden of de omzet van de debiteur al in een definitieve aangifte is opgenomen. Vul ten slotte uw eigen Emailadres en Telefoonnummer in en klik op de button AANGIFTE.

Nu verschijnt een overzicht (Aangifte) van relaties die opgenomen zullen worden in de aangifte. U krijgt een lijst met alle Belgische btw-plichtige klanten. U controleert de lijst en kunt deze eventueel bewerken met de V-buttons. Met de button AFDRUKKEN maakt u een Excel lijst aan. Ten slotte maakt u met de button XML-AANGIFTE een xml-bestand aan dat u kunt opslaan en uploaden op de intervat-site.

Bekijk voor meer informatie onze bijbehorende video tutorials: Klantenlisting 725 en Klantenlisting 725 – 5 veelgestelde vragen.

Deel dit artikel: