Het kantoor van de toekomst, deel 2

Het kantoor van de toekomst, deel 2

Dit is het tweede artikel in een tweedelige reeks m.b.t. het advocatenkantoor van de toekomst. Het is grotendeels gebaseerd op de Law 2023 Study (www.law2023.org), die zeven evoluties voorspelde die advocatenkantoren zullen ondergaan tegen 2023:

 1. Nieuwe technologieën zullen ertoe leiden dat advocaten meer waardevolle prestaties aanrekenen
 2. Het dienstenaanbod van advocatenkantoren wordt internationaler
 3. De vraag naar responsieve instellingen creëert nieuwe markten waar verantwoordelijkheid centraal staat
 4. Advocatenkantoren vinden nieuw talent en nieuwe manieren om hun praktijk te runnen
 5. Transparantie en toegang tot informatie zullen kantoren ertoe aanzetten om hyper-specifieke markten te zoeken
 6. Kantoren zullen hun eigen R&D-departementen creëren om nieuwe diensten te kunnen aanbieden
 7. Onderzoek m.b.t. de gebruikers wordt belangrijker voor de gebruikerservaring van juridische diensten en producten

De eerste drie evoluties werden besproken in het eerste artikel. In dit tweede artikel zullen we het hebben over evoluties vier tot zeven. De oorspronkelijke Law 2023 Study verscheen twee jaar geleden. Een aantal meer recente bevindingen zijn ondertussen ook geïntegreerd in dit artikel.

Evolutie 4: Advocatenkantoren vinden nieuw talent en nieuwe manieren om hun praktijk te runnen

De studie vond dat “bedrijven vat beginnen te krijgen op hoe ze de kennis en de vaardigheden zullen verwerven die ze nodig hebben in een arbeidsmarkt met een nieuwe demografische en culturele verscheidenheid. Veel organisaties worden ook geconfronteerd met de uitdaging om snel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die ze voordien niet nodig hadden. Advocatenkantoren zullen moeten leren hoe ze nieuwe denkers kunnen aanwerven, en hoe ze tegemoet zullen komen aan de nieuwe verzuchtingen van hun cliënten.”

Dit is een van de evoluties die reeds duidelijk merkbaar is. Traditioneel bestonden advocatenkantoren uit advocaten die bijgestaan werden door enkele administratieve krachten. Grotere kantoren hadden vaak ook juridische medewerkers, accountants en een IT-afdeling. Tegenwoordig is het evenwel niet ongewoon om ook projectmanagers, managers voor klantenrelaties, programmeurs, bedrijfsanalisten, industrie-adviseurs, etc. aan te treffen in de advocatenkantoren.

Een andere nieuwe tendens is dat we advocaten vinden die niet langer enkel advocaat zijn. Aan de ene kant zijn er bijvoorbeeld wetenschappers, ingenieurs en wiskundigen die naar de juridische sector overstappen, en hun deskundigheid op beide vlakken combineren. Aan de andere kant vinden we langzaam maar zeker meer en meer “T-vormige” advocaten. Traditioneel hadden advocaten een grondige kennis in één discipline of ‘verticale’ markt, m.n. het recht. Een T-vormige werknemer heeft echter een bredere kennis in meerdere disciplines, wat hem of haar de mogelijkheid biedt om problemen op nieuwe en innovatieve manieren te benaderen. Sommige rechtsfaculteiten bieden al een curriculum aan voor T-vormige advocaten. Het resultaat van deze evoluties is dat deze individuen, die een dieper begrip hebben van zowel technologie als van het recht, de manier veranderen waarop de rechtspraktijk beoefend wordt. We vinden daar reeds voorbeelden van in de gebieden waar AI en recht geïntegreerd worden.

Ook de zogenaamde ‘Millennials’ veranderen de juridische werkplek. Ze groeiden op in een ‘altijd online’ wereld, waar diensten 24/7 beschikbaar zijn. In deze wereld is meer flexibiliteit nodig, omdat het werk om het even waar en om het even wanneer kan worden uitgevoerd. Daarom benaderen ze hun job anders, en dat heeft zijn invloed op hoe advocatenkantoren functioneren:

 • Zij geven er de voorkeur aan om zelfstandig te werken
 • Zij geven de voorkeur aan opdrachten die van thuis uit kunnen gedaan worden
 • Ze geven niet veel om een traditioneel “werk/leven evenwicht”
 • Zij waarderen constructieve coaching/mentorschap relaties
 • Leiderschap en kansen op een professionele carrière zijn belangrijk
 • Ze geven terug

Kortom, in het kantoor van de toekomst krijgt de werknemer meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid. Advocatenkantoren die flexibeler werkpraktijken en loonschalen hanteren, zullen beter gepositioneerd zijn dan de concurrentie om de geschikte individuen aan te trekken voor deze nieuwe banen.

Evolutie 5: Transparantie en toegang tot informatie zullen kantoren ertoe aanzetten om hyper-specifieke markten te zoeken

De studie vond dat “cliënten steeds meer toegang krijgen tot objectieve informatie over de effectiviteit van kantoren en individuele advocaten. Publieke bedrijven in het bijzonder zullen een toenemende druk ondervinden om een beroep te doen op kantoren die de beste resultaten kunnen voorleggen.”

Toegenomen concurrentie op de juridische markt heeft advocatenkantoren er reeds toe gedwongen om nichemarkten te verkennen en om een grotere expertise op te bouwen in specifieke gebieden. Wat we nu vaststellen is dat cliënten toegang krijgen tot allerlei extra informatie over advocatenkantoren zoals hun succespercentages en effectiviteit. Dit zal advocatenkantoren dwingen om “nichemarkten te identificeren en te domineren waarin zij op een geloofwaardige manier kunnen beweren marktleiders te zijn. Net zoals dit in andere sectoren het geval is, zullen wijzigingen op de juridische markt steeds meer gedreven worden door het collectieve vermogen van organisaties om met ‘disruptieve’ innovaties voor de dag te komen die de vaardigheden en ervaring van de individuele advocaten aanvullen.”

Evolutie 6: Kantoren zullen hun eigen R&D-departementen creëren om nieuwe diensten te kunnen aanbieden

De studie vond dat “de uiteenlopende eisen aan advocatenkantoren zullen leiden tot een nieuwe diversiteit in de manier waarop juridische oplossingen worden opgevat, aangeboden, verkocht en toegepast. Sommige van deze nieuwe juridische producten zullen onmiddellijk grote afzetmarkten vinden, terwijl het voor andere jaren zal duren vooraleer zal blijken of ze aanslaan of tijdverspilling waren.”

Technologie verandert de manier waarop het recht wordt beoefend. Het valt te verwachten dat advocatenkantoren hun eigen R&D-afdelingen gaan oprichten, hetzij om het voortouw te nemen, hetzij om bij te blijven met bepaalde evoluties op de markt. Deze R&D-afdelingen kunnen zich richten op producten, diensten of methodologieën die niet enkel tegemoetkomen aan technologische evoluties op de markt, maar ook aan verschuivingen in de behoeften van de sector en in de voorkeuren van de cliënten.

Evolutie 7: Onderzoek m.b.t. de gebruikers wordt belangrijker voor de gebruikerservaring van juridische diensten en producten

De studie vond dat “een dieper begrip van de gebruikerservaring steeds meer de drijvende kracht wordt achter het aanbod van alle soorten kantoren. Kantoren zullen met behulp van gegevensanalyses voorspellen wat hun cliënten verlangen, om oplossingen aan te kunnen bieden nog voordat de cliënten weten wat ze die willen.”

Hoe een cliënt zijn interacties met het advocatenkantoor ervaart, wordt een steeds belangrijker aspect van een goede dienstverlening. Net zoals online winkels bijhouden wat u en andere mensen kopen om u vervolgens aanbevelingen te kunnen geven, worden nu ook technologieën ontwikkeld om de toekomstige behoeften van uw cliënten te anticiperen. Dit zal leiden tot een beter inzicht in de noden en wensen van ganse sectoren, wat er dan op zijn beurt toe zal leiden dat advocatenkantoren hun cliënten proactief zullen benaderen met nieuwe opportuniteiten, i.p.v. gewoon te reageren op hun noden.

 

Bronnen:

 

Deel dit artikel: