Btw aangifte

Btw aangifte

Zoals u wellicht weet, is sinds 1 april 2017 het betalen van voorschotten voor de btw-kwartaalindieners afgeschaft. Dit om de administratie van de btw-regelgeving te vereenvoudigen. Wel zult u vanaf nu (eventueel) een decembervoorschot moeten betalen, zoals reeds gebruikelijk is bij btw maandaangevers.
Het decembervoorschot is:
1. Ofwel gelijk aan de verschuldigde btw over de periode van 1 oktober tot en met 20 december (of 1 december tot en met 20 december voor maandaangevers),
– Indien te betalen btw > aftrekbare btw –>  U vult het verschil in rooster 91 in (als voorschot te betalen voor 24 december).
– Indien te betalen btw kleiner of gelijk is aan de aftrekbare btw –> U vult 0,00 in rooster 91 in, u hoeft geen voorschot te betalen.
2. Ofwel de btw die u moest betalen voor de btw-aangifte van het derde kwartaal (of de maand november voor de maandaangevers).
– Indien deze aangifte een te betalen saldo is (rooster 71) –>U dient dit bedrag te betalen voor 24 december) en geen enkel bedrag in te vullen in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal.
– Indien aangifte derde kwartaal resulteert in een rooster 71 = 0,00 euro of een rooster 72 (tegoed) –>  U dient geen voorschot te betalen en geen 0,00 in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal in te vullen.

U mag zelf kiezen welk systeem u toepast.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/periodieke_aangifte/verplichte_voorschotten

 


Deel dit artikel: