Belangrijke updates

Belangrijke updates

Hieronder een overzicht van de belangrijkste updates van de afgelopen weken.

ADMIN > Settings
– Setting ‘bookZeroTaskInAccounting’ toegevoegd (True/False) om te bepalen of 0-regels van facturen (na wijzigen rode bedragen) wel of niet als 0-lijn geboekt moeten worden in de boekhouding.

ADMIN > Configuratie > Taken
– We maken nu onderscheid tussen ‘ingeschakeld’ en ‘historie’. ‘Ingeschakeld’ is gekoppeld aan rechten, ‘historie’ is voor niemand meer toegankelijk.

ADMIN > Users
– Rechtensetting ‘Inactieve taakcodes raadplegen’ toegevoegd.
– Rechtensetting ‘Inzage ondernemingsfiche dossier’ toegevoegd.

DMS
– Mobile mail toegevoegd.

TASKS
– Optie toegevoegd in bulldozer om gepresteerd/te facturen te wijzigen.

REPORTS
– Fix m.b.t. inladen uitgesloten boekhoudpartners bij selectieparameters.

Deel dit artikel: